Om oss

Blast-it Øst er en søsterbedrift til Techno Clean.

Kontakt oss

Tørrisblåsing, Sandblåsing, Damp rens, Høytrykksvask, Marmorblåsing

Vi utfører miljøvennlig og kostnadseffektiv blåse rengjøring - overflaterens, industrirengjøring og teknisk renhold med markedets beste maskinpark!

Vi kan blåse rengjøre de fleste overflater og fjerne de aller fleste typer belegg med forskjellige metoder som: Tørrisblåsing, marmorblåsing, kalkblåsing, sodablasting, sandblåsing/våt sandblåsing, høytrykk vask og rengjøring med Damp. Vi er mobile og drar ut til kunder over hele landet og utfører alt overflaterens, industrirenhold og teknisk renhold. Vi mottar også maskiner, verktøy, motorer, kjøretøy, møbler etc. for rengjøring og eventuelt grunning i egne lokaler.

Vi er spesialister på alt innen Industrirengjøring, teknisk renhold, overflaterens og overflatebehandling.

Tørrisrengjøring - Tørrisblåsing  er ofte den mest effektive rengjøringsmetoden innen Industrirengjøring og Teknisk renhold.  Med tørrisrengjøring - tørrisblåsing blir det ikke støv eller avfall av selve blåsematerialet, det er kun  belegget som fjernes som blir avfall.  Tørrisrengjøring / Tørrisblåsing er en tørr og renslig rengjøringsmetode, det er ikke vann i tørris.

Tørrisrengjøring - Tørrisblåsing = Helt rent uten vann og kjemikalier og er veldig godt egnet til rengjøring av: Industrimaskiner, produksjon maskiner, elektriske komponenter, el-tavler, el motorer, ventilasjonsanlegg, kjølemaskiner, kaldt lager, varmt lager, fryselager, industribygg inn og utvendig, biler, bilmotorer, verktøy,  støpeformer etc.

Tørrisrengjøring fjerner effektivt olje, fett, lim, fastbrent støv, bitumen, overflaterust, tectyl, tjære, sopp, mugg, sot, vond lukt, skitt og møkk som oppstår på maskiner og utstyr og i industrilokaler.

Tørrisblåsing er meget effektivt til Industrirengjøring og er opptil 80% raskere, enn manuell rengjøring av maskiner og utstyr..

Produksjonsbedrifter vil spare mye tid på demontering og nedetid i produksjonen. Samtidig får man bedre og raskere renhold ved å benytte seg av Tørrisblåsing - Tørrisrengjøring. Når man slipper tidkrevende demontering før rengjøring av maskiner og utstyr er det enklere å utføre vedlikeholdsrengjøring oftere. Tørrisrengjøring kan mange ganger benyttes selv når produksjonen pågår.

Den største kostnaden ved industrirengjøring er ofte stans av produksjonen, med Blast-it Øst sine rengjøringsmetoder kan vi utføre industrirengjøringen opptil 80% raskere enn manuell rengjøring. Med mindre stopp av produksjonen vil man spare  mye penger samtidig som man opprettholder god utlevering av produkter til kundene.

Tørris er et mykt og skånsomt blåsemateriale, lager ikke gnister eller varmegang,  er et ikke slipende blåsemateriale, kan brukes på elektriske og mekaniske deler uten å forårsake brannfare.  Tørrisrengjøring kan være så skånsomt at vi kan fjerne sot fra et bokomslag eller så aggressive at fjerner sveise slag og overflaterust

Salg av unike og patenterte Tørrisblåsing maskiner, Tørris produksjons maskiner og tilbehør fra markedslederen Cold Jet. Vi har markedets beste og største utvalg av både maskiner og tilbehør!

Ta kontakt

Ring Finn Arne for mer info eller et uforpliktende tilbud, mobil 411 11 200.

Kontakt oss