Tørrisblåsing

Vi utfører alt av Tørrisblåsing / Tørrisrengjøring, inn og utvendig på bygninger, produksjons maskiner, alt av kjøretøy som anleggsmaskiner, tog, biler etc., elektriske komponenter, fjerning av bitumen, fasaderens, Teknisk renhold av industrilokaler, fjerning av overflaterust og mye mer. 

Vi selger også markedets beste tørrismaskiner fra Cold Jet, markedsleder i bransjen siden 1986. Blast-it Øst er autorisert distributør for Cold Jet.

Blast-it Øst er registrert i Startbank og er en Mesterbedrift. Vi garanterer et fag og håndverksmessig utført arbeide. 

Hva er Tørrisblåsing / Tørrisrengjøring?

Tørrisrengjøring / Tørrisblåsing = helt rent uten vann og kjemikaler. Tørrisrengjøring / Tørrisblåsing er en revolusjonerende rengjørings/ blåse-metode hvor man istedenfor tradisjonelle blåsemidler som sand, vann og kjemikaler bruker myk tørris formet som riskorn. Tørrisblåsing / Tørrisrengjøring etterlater seg ikke avfall slik som vann og kjemikalier eller sandblåsing gjør. Det er en tørr og ikke strømførende prosess som derfor også er meget godt egnet til rengjøring av elektriske komponenter. Tørrisen desinfiserer de flatene som blir rengjort noe som er svært nyttig til rengjøring av:  Produksjon maskiner og lokaler i industrien , fasader, bygg inn og utvendig, brannsanering, rens av treverk, fjerning av bitumen, lim, tectyl, tjære. Tørrisblåsing kan benyttes til det meste innen Teknisk renhold / Industrirenhold.

  Ring Finn Arne 411 11 200 for et uforpliktende pristilbud for tørrisrengjøring / tørrisblåsing av dine maskiner og industrilokaler.

Sandblåsing

Vi har kunnskapen og utstyret slik av vi kan rengjøre de fleste overflater på en skånsom og miljøvennlig måte. Med lavt blåsetrykk og finkornet sand unngår vi varmegang og strekking av metall. Med våtsandblåsing reduseres støvmengden med ca 90%. Vi utfører alt av sandblåsing på fasader, bygninger inn og utvendig, anleggsmaskiner, biler og mye mer. Vi garanterer et fag og håndverksmessig utført arbeide. Blast-it Øst er registrert i Startbank og er en Mesterbedrift.

  Ring 411 11 200 for mer info og priser.

Marmorblåsing

Kalkblåsing
Marmor til fasaderens ble utviklet på 1990-tallet, men er ikke veldig kjent enda. Metoden er skånsom mot både miljø og fasade. Metoden gir også en helsemessig gevinst for dem som utfører arbeidet.

Visnes kalk på Møre
Marmoren er utvunnet av Visnes Kalk på Møre, og deretter pulverisert til mikroskopiske enheter. Produktet er i utgangspunktet så rent at det benyttes til rensing av drikkevann ved flere av landets vannverk også lik den kalk som man kalker gressplenen med.

- Egenskapene til akkurat denne marmoren, med spesifikke graderinger og krystallform, gjør den unik til skånsom rensing.

- Renslig og miljøvennlig rensemetode

Det er en svært renslig metode i forhold til tradisjonelle renseteknikker som sandblåsing og bruk av kjemikalier. Noe de som utfører arbeidet setter stor pris på.

Lavt trykk
Marmoren blåses på veggen med en spesiell blåsemaskin med et trykk mellom to og tre bar, mens tradisjonell sandblåsing krever et trykk på rundt sju bar.

 Marmormetoden har også vist seg å være skånsom mot fasadene som behandles, blant annet fordi det brukes lite vann.

Dermed unngår vi problemer med vanninntrengning  og støvutvikling. Metoden skader ikke overflaten som rengjøres.

Mange bruksområder

Vi kan rengjøre, rense / blåse på nesten alle typer overflater og belegg.

Noen få eksempler på hva vi kan rengjøre eller fjerne raskt, effektivt og miljøvennlig:

1. Maling på murfaseder.

2. Maling på enkelte tresorter.

3. Bunnstoff på båter.

4. Rengjøring - rens av fasader.

3. Rust, olje, fett, fastbrent støv - belegg.

4. Lakk, rust, tectyl på alle typer kjøretøy

5. Sotskader.

6. Vi har eget lokale  hvor vi kan utføre jobber, objekter som skal blåses rent kan leveres til oss i Gjerdumsveien 38 p Skedsmokorset.

  Ring oss på 411 11 200 for et uforpliktende pristilbud.

Sodablasting

I 1972 ble ingeniører i New York bedt om å finne nye måter å rengjøre The Staue of liberty. Den nye rengjørings metoden måtte ivareta miljøet, redusere avfallet og unngå å skade  statuens  overflate. All bruk av slipende materiale som for eksempel sandblåsing ville vært skadelig for statuens myke kobberoverflate. Sodablasting som er et miljøvennlig og ikke slipende materiale  ble løsningen på dette.

 Soda blast er et miljøvennlig, biologisk nedbrytbart og vann oppløselig blåsmedium.

Selve prosessen med sodablasting innebærer at man bruker spesielle sodablasting blåsemaskiner som blåser natriumbikarbonat mot overflaten som skal rengjøres i en hastighet opp mot 960 km/t. Dette er likt prinsippet til sandblåsing, men i sodablasting  benytter man natriumbikarbonat i motsetning til sand. Det brukes mye luft og bare en liten del blåsemediu. Sodablasting kan brukes på de fleste overflater uten at de blir skadet.  Aluminium, kobber, rustfritt og galvanisert stål, stein, murstein, glass, glassfiber,  harde plastoverflater, tanker, industrimaskiner, motordeler, statuer og skjøre overflater.

De ikke brennbare egenskapene tillater sodablasting i petroleums industrien der andre metoder ikke kan benyttes. En stor fordel er at overflatespenning i metaller ikke blir brutt, noe som eliminerer problemet med flash rust. Siden Sodablasting ikke er giftig kan det også benyttes til rengjøring av produksjons utstyr og lokaler i næringsmiddelindustrien.

Sodablasting har den betydelige fordelen at man kan rense overflater uten å forårsake skade på verken miljøet eller flaten som skal rengjøres.

Vi har flere typer sodablast maskiner slik at vi kan utføre alt av sodablasting.

  Ring Finn Arne for mer info: 411 11 200.

Damp rens

Rengjøring med damp steamer, renslig, effektivt, miljøvennlig, bruker veldig lite vann, nesten ikke vannsøl.

Perfekt når man ikke har tilgang på mye vann, eller på steder der man ikke kan ha vannsøl.

Ca 176 grader på dampen løsner effektivt skitt og møkk.

Rengjøring med damp kan brukes på mange typer overflater, løsner gammel skitt og desinfiserer overflaten.

Supereffektivt på produksjonsmaskiner, produksjonslokaler,  næringsmiddelindustri, teknisk renhold, industrirengjøring.

Fjerner effektivt olje, fett fastbrens støv og skitt, ofte uten bruk av såpe og kjemikalier

Blast-it Øst er registrert i Startbank og er en Mesterbedrift.

  Ring oss for mer info 411 11 200.

Overflate rens

Blast-it Øst rengjør og renser alle typer fasader og bygninger inn og utvendig med forskjellige metoder som:

Tørrisblåsing, Marmorblåsing, Våt sandblåsing, Høytrykk vask med og uten kjemi, damp rens etc.

Vi fjerner effektivt og skånsomt, mose, sopp, maling, dårlig puss, sot, støv, olje, fett, grønske, bitumen,  graffiti, møkk og skitt fra alle typer overflater.

Vi er spesialister på: Teknisk Renhold av produksjons maskiner og utstyr. Vi rengjør produksjons lokaler, elektriske komponenter, fasader og innvendig bygg.

Blast-it Øst utfører også malingsarbeider og påføring av Epoxy og Polyuretanbelegg, daglig leder er Malermester med over 30 års erfaring innen malerfaget.

Alt innen Overflaterens og Teknisk rengjøring ute hos kunder eller på eget verksted på Skedsmokorset.

Som blant annet skånsom sandblåsing og tørrisblåsing av: Produksjon maskiner og utstyr, båter, biler, elektriske komponenter, anleggsmaskiner, industrilokaler, rens av bitumen og alt annet som har behov for rengjøring eller rens.

Desinfisering med tørris og damp.

Salg av Cold Jet tørrismaskiner.

Blast-it Øst er registrert i Startbank og er en Mesterbedrift.

  Ring oss for mer info 411 11 200.

Salg av Cold Jet tørris-maskiner

Blast-it Øst er autorisert distributør av Cold Jet Tørris maskiner. Cold Jet har mer enn 100 patenter og har vært markedsleder i mer enn 30 år, har markedets største utvalg av maskiner og tilbehør. Vurderer du å gå til anskaffelse av en tørris maskin bør du ringe oss for mer info: 411 11 200

Tørrisblåsing = Helt rent uten vann og kjemikalier

Klikk her for å lese mer om tørrismaskinene fra Cold Jet.

Ta kontakt

Ring Finn Arne for mer info eller et uforpliktende tilbud, mobil 411 11 200.

Kontakt oss